top of page

Storno podmínky | Cancellation Policy | Stornierungsbedingungen

 • více jak 8 dnů před příjezdem 0% z ceny ubytování a dalších služeb s tím spojených

 • 7 – 4 dny před příjezdem 50% z ceny ubytování a dalších služeb s tím spojených

 • 3 a méně dnů 100% z ceny ubytování a dalších služeb s tím spojených

 

 • more than 8 days before arrival 0% from the price of accommodation and other related services

 • 7 - 4 days before arrival 50% from the price of accommodation and other related services

 • 3 and less days 100% from the price of accommodation and other related services

 

 • mehr als 8 Tage vor Anreise 0% vom Preis der Unterkunft und anderer damit zusammenhängender Dienstleistungen

 • 7 - 4 Tage vor Anreise 50% vom Preis der Unterkunft und anderer damit zusammenhängender Dienstleistungen

 • 3 und weniger Tage 100% vom Preis der Unterkunft und anderer damit zusammenhängender Dienstleistungen

 • Klient je povinen uhradit ubytovateli 100 % sjednané ceny ubytování a služeb s tím spojených také v následujících případech:

  • Klient, aniž by zrušil sjednané ubytování, ubytovací služby hotelu nevyužije,

  • Klient bez zavinění ubytovatele zkrátí během  doby ubytování sjednanou dobu čerpání ubytování a/nebo služeb s tím spojených, případně omezí jejich sjednaný rozsah (např. počet pokojů)

 • Der Kunde ist verpflichtet, dem Vermieter 100 % des vereinbarten Preises für die Unterkunft und die damit verbundenen Dienstleistungen in folgenden Fällen zu zahlen:

  • Der Kunde wird die Beherbergungsleistungen des Hotels nicht in Anspruch nehmen, ohne die vereinbarte Beherbergung zu stornieren,

  • Der Kunde verkürzt ohne Verschulden des Vermieters die vereinbarte Nutzungsdauer der Unterkunft und/oder der damit verbundenen Dienstleistungen während der Beherbergungszeit oder schränkt deren vereinbarten Umfang ein (z. B. Anzahl der Zimmer)

 • The client is obliged to pay the landlord 100% of the agreed price of accommodation and related services in the following cases:

  • The client will not use the hotel's accommodation services without canceling the agreed accommodation,

  • The client, without the fault of the landlord, shortens the agreed time of using accommodation and / or related services during the accommodation period, or limits their agreed scope (eg number of rooms)

Více | More | Mehr

Všeobecné obchodní podmínky pro Hotel Koflík: https://www.amenity.cz/vseobecne-podminky/
General business conditions for Hotel Koflík: https://www.amenity.cz/en/vop/
Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Hotel Koflík: https://www.amenity.cz/de/vop/

 

Všeobecné obchodní podmínky pro krátkodobý pronájem bytů: https://www.hotel-koflik.cz/vop-byty
General business conditions for short-term rental of flats: https://www.hotel-koflik.cz/vop-byty
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die kurzfristige Vermietung von Wohnungen: https://www.hotel-koflik.cz/vop-byty

bottom of page